In fact replica watches, the beginning of Paul Newman Daytona rolex replica should also be called exotic dials Daytona, this watch is Rolex replica watches uk in the sixties of last century launched uk replica watches.
Bankmannasällskapet i Göteborg :: Om Bankman
 
 
Navigera
 
Hemsidan
Om Sällskapet
stadgar
historia
styrelsen
 
Galleri
Bli Ledamot
 
Kontakta Oss


Redan Medlem?
Om oss

Sällskapet stiftades i november 1900 och har sålunda under mer än ett hundra år varit en förenande länk mellan befattningshavarna i de olika bankerna i Göteborg.

Bankmannasällskapet i Göteborg är en sammanslutning mellan bankmän från banker i Göteborg och närliggande orter. Sällskapet består huvudsakligen av befattningshavare i affärsbankerna, men även sparbanker och hypoteksinstitutioner är representerade. Sällskapet har för närvarande runt 400 medlemmar.

Sällskapets syfte är att bereda tillfälle till meningsutbyten mellan bankmän från Göteborg med omnejd samt att verka för främjandet av gemensamma intressen. Sammanslutningen är helt av "sällskaplig natur", och det praktiska syftet är att sammanföra tjänstemännen i de olika bankerna, så att de lär känna varandra, vilket i sin tur verkar befrämjande på samarbetet bankerna emellan.

Bankerna i Göteborg har vid särskilda tillfällen lämnat donationer till sällskapet, och tack vare dessa jämte de årliga avgifter som upptas av medlemmarna, har sällskapet skapat sig ett mindre kapital. Avkastningen av detta används jämte de årliga avgifterna för bestridande av löpande utgifter för lokal som sällskapet hyr samt för täckande av en del av kostnaderna i samband med sällskaptes sammankomster.

Sällskapet förfogar för närvarande över en lokal på två rum och kök i fastigheten Birkagatan 45 C, Göteborg, i en av Brf. Birka 45-47 tillhörig fastighet. Sällskapet sammanträder minst fyra gånger årligen, varvid i regel något föredrag hålls och en gemensam måltid intages; även företagsbesök förekommer. Styrelsesammanträden och vissa aktiviteter kan hållas i sällskapets lokaler som är utrustade med möjligheter till servering. En gång om året på våren brukar sällskapet företa en heldagsutfärd. Ibland anordnas även i samband med sammankomsterna besök vid olika industrier, museer och andra kulturella institutioner.

 

 

© COPYRIGHT
  © Bankmannasällskapet i Göteborg (1900 - 2024)
® Alla rättigheter reserverad
© Denna webbsida utvecklas och underhålls av Afshin Nabijou
För tekniska förfrågningar, maila mig på: support@bankman.se
STARTSIDAN | OM OSS | Galleri | KONTAKT